Fiber issue

Hello,

We are experiencing a fiber connectivity problem. This should not affect any connectivity as network is set up to be redundant.
We will update the post as we get further information.

2022.06.14 – 13:15: Start of issue.

Switch reboot

We will be rebooting one of our leaf switches 2022.06.13 right after 22:00.

This will mean that servers in that rack will lose connectivity while reboot is ongoing. We expect about 5 minutes of downtime.

Email spam folder behaviour changes

Starting from June 9 we will start deleting emails older than 30 days in the “Spam” folder for mailboxes.
Moving forward all spam emails older than 30 days will be deleted.

This will not have any affect on any other emails.

Power panel failover maintenance

We will perform failover maintenance for our mains power panel at 21:00 on May 19.
We expect no downtime and no issues. This is a part of the ongoing maintenance of our datacenter.

Update 21:30 – Maintenance was performed as planned and we observed no issues due to this maintenance.

Downtime for services incident report

Our incident report for last weeks event has now been made available at
2022.05.05 – Reason for Outage Report

We sincerely apologise for any inconvenience caused by this issue.

Endring av operativsystem for webhotell

Vi vil i løpet av morgentimen tirsdag 22/2 foreta et skifte av OS på noen utvalgte servere for webhotell. Dette for å migrere bort fra CentOS 8 og over til AlmaLinux.

Migreringen vil starte ca. 08:00. Vi forventer at nedetid begrenses til et par minutter.

Oppdatering 08:36: Arbeidet er nå fullført og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

VPS migration between hardwarenodes

We will perform a migration of VPSes handled by one of our hardwarenodes Thursday, January 27th.

This will be a live-migration and, as such, no downtime is expected. We further do not anticipate any need for post-migration changes to any of the affected VPSes.

The process will begin at 7AM UTC and this post will be updated with more information as the work progresses.

Update 7:03 AM UTC: Migration is now underway
Update 1:30 PM UTC: Migration is now complete

Flytting av VPS’er mellom hardwarenoder

Vi vil i løpet av torsdag 27/1 gjennomføre en flytting av alle VPSer som håndteres av en av våre hardwarenoder over til en ny node.

Dette vil være en live-migrering slik at ingen nedetid forventes. Det skal heller ikke være nødvendig å foreta endringer etter flytting.

Prosessen vil begynne i 8-tiden og mer informasjon vil følge her så snart arbeidet begynner.

Oppdatering 08:04: Flyttingen har nå startet
Oppdatering 14:30: Flytting er nå fullført

Omstart av Virtualizor hardwarenode

Vi vil i løpet av kvelden 19/1 gjøre vedlikeholdsarbeid på tre virtualiseringsnoder for VPSer. Dette vedlikeholdsarbeidet vil medføre en omstart.

De berørte hardwarenoden er hn21, hn23 og hn24.kvmc1.stwvps.net.

Omstart forventes å begynne kl. 22 og vi forventer at nedetid vil begrenses til noen minutter. Det skal ikke være nødvendig å foreta endringer som følge av vedlikeholdet.

Problemer med utgående epost

Vi opplever for tiden problemer med utgående epost, teknikere jobber med saken og vil oppdatere saken når ny informasjon foreligger.

Oppdatering: 2021.08.30 10:50: Problemet skal nå være løst og skyldes feilaktig listing i SpamHaus PBL. Dette er nå ryddet opp i.

Hvis du har mottatt en tilbakemelding om at eposten har blitt stoppet, så må denne sendes på nytt. Utover dette forventer vi ikke problemer med leveranse ev epost.