Downtime for services incident report

Our incident report for last weeks event has now been made available at
2022.05.05 – Reason for Outage Report

We sincerely apologise for any inconvenience caused by this issue.

Endring av operativsystem for webhotell

Vi vil i løpet av morgentimen tirsdag 22/2 foreta et skifte av OS på noen utvalgte servere for webhotell. Dette for å migrere bort fra CentOS 8 og over til AlmaLinux.

Migreringen vil starte ca. 08:00. Vi forventer at nedetid begrenses til et par minutter.

Oppdatering 08:36: Arbeidet er nå fullført og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

VPS migration between hardwarenodes

We will perform a migration of VPSes handled by one of our hardwarenodes Thursday, January 27th.

This will be a live-migration and, as such, no downtime is expected. We further do not anticipate any need for post-migration changes to any of the affected VPSes.

The process will begin at 7AM UTC and this post will be updated with more information as the work progresses.

Update 7:03 AM UTC: Migration is now underway
Update 1:30 PM UTC: Migration is now complete

Flytting av VPS’er mellom hardwarenoder

Vi vil i løpet av torsdag 27/1 gjennomføre en flytting av alle VPSer som håndteres av en av våre hardwarenoder over til en ny node.

Dette vil være en live-migrering slik at ingen nedetid forventes. Det skal heller ikke være nødvendig å foreta endringer etter flytting.

Prosessen vil begynne i 8-tiden og mer informasjon vil følge her så snart arbeidet begynner.

Oppdatering 08:04: Flyttingen har nå startet
Oppdatering 14:30: Flytting er nå fullført

Omstart av Virtualizor hardwarenode

Vi vil i løpet av kvelden 19/1 gjøre vedlikeholdsarbeid på tre virtualiseringsnoder for VPSer. Dette vedlikeholdsarbeidet vil medføre en omstart.

De berørte hardwarenoden er hn21, hn23 og hn24.kvmc1.stwvps.net.

Omstart forventes å begynne kl. 22 og vi forventer at nedetid vil begrenses til noen minutter. Det skal ikke være nødvendig å foreta endringer som følge av vedlikeholdet.

Problemer med utgående epost

Vi opplever for tiden problemer med utgående epost, teknikere jobber med saken og vil oppdatere saken når ny informasjon foreligger.

Oppdatering: 2021.08.30 10:50: Problemet skal nå være løst og skyldes feilaktig listing i SpamHaus PBL. Dette er nå ryddet opp i.

Hvis du har mottatt en tilbakemelding om at eposten har blitt stoppet, så må denne sendes på nytt. Utover dette forventer vi ikke problemer med leveranse ev epost.

Problemer med lastbalanserere

Vi opplever i dag problemer med våre lastbalanserere, dette gjør at diverse tjenester under vår hcp.stwcp.net plattform har vært ustabile. Dette gjelder f.eks web, imap, pop3 og webmail

Oppdatering: 09:35 Problemet er nå løst og ting fungerer som normalt.

Hastevedlikehold på mssql1 i hcp.stwcp.net

Vi opplever noen problemer på mssql1 som må løses og det vil derfor blir utført hastevedlikehold på denne i dag 2021.07.20 klokken 10:30.

Oppdatering: 2020.07.20 – Vedlikehold er fullført.

Tregheter på mailservere

Vi opplever tirsdag morgen noen tregheter på mailservere tilknyttet vårt Atomia kontrollpanel. Tekniker jobber med problemet og vi forventer en snarlig løsning.

Dette vil ikke ha betydning for kontoer som sorterer under Plesk kontrollpanel og vi forventer ingen tap av mail, hverken innkommende eller utgående som følge av treghetene.

Oppdatering 11:40: Problemet skal nå være løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Restart of hardware node due to sporadic issues

We need to restart one of our hardware nodes to fix issues we are seeing. We expect downtime of about 15 minutes.