Midlertidige problemer med nettverk for VPS

Vi opplever i skrivende stund mandag 13:10 noen problemer med nettverk for enkelte VPSer. Feilen ser ut til å ha rot i en switch som tekniker er igang med å bytte.

Ny oppdatering vil følge her så snart feilen er rettet. Det vil ikke være nødvendig for brukere av VPSer å foreta noen endringer selv i mellomtiden.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Oppdatering 14:20 Problemet er nå løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Midlertidig nedetid for virtualiseringsnode

Vi opplever i dag onsdag 29/3 noen problemer med en av våre virtualiseringsnoder for VPSer. Dette medfører desverre noe nedetid for enkelte VPSer håndtert av denne serveren. Den underliggende feilen ser ut til å være relatert til hardware og tekniker er i gang med feilrettingen. Vi regner med at alle tjenester skal fungere som normalt meget snart.

Vi beklager ulempene dette medfører og ny melding vil følge her så snart feilen er utbedret.

Oppdatering 15:25 Feilen har vist seg noe mer innviklet å reparere enn først antatt men vi er igang med skifte av hardware og regner med en løsning så snart som mulig. Ny oppdatering vil følge så snart problemet er løst.

Oppdatering 18:30 Feilen er nå løst, maskinvare er byttet og de virtuelle maskinene er opp som før. Det er ingen tap av data. Det vil bli en siste omstart av maskinvaren for å sørge for at alt er riktig.

 

Sperring av enkelte PHP funksjoner

Vi vil i løpet av mandag 13/2 foreta endringer i globale PHP innstillinger for webhotell som serveres fra maskiner med Plesk kontrollpanel.

Fremover vil PHP-funksjonene assosiert med programkontroll bli sperret for bruk.

Dette gjelder funksjonene:

 • escapeshellarg
 • escapeshellcmd
 • exec
 • passthru
 • proc_close
 • proc_get_status
 • proc_nice
 • proc_open
 • proc_terminate
 • shell_exec
 • system

Noen av disse var allerede sperret men denne listen utvides nå til å gjelde samtlige slike funksjoner. Ta gjerne kontakt med oss på email til kundeservice@servetheworld.net om du har spørsmål eller ønsker i forbindelse med endringen.

Midlertidig nedetid for virtualiseringsnode

Vi opplever torsdag morgen noen hardware-relaterte problemer med en av våre virtualiseringsnoder. Dette medfører nedetid for noen database- og mail-tjenester i eldre kontrollpanel.

Tekniker jobber med saken og alle tjenester forventes å fungere som normalt i løpet av kort tid.

Oppdatering 11:03: Feilen er nå rettet og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Midlertidig nedetid på virtualiseringsnode

Grunnet feilretting av et nettverksproblem vil det bli noe kortvarig nedetid for VPSer plassert på en av våre hardwarenoder.

Oppdatering 15:21: Problemet er nå løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Tregheter på mailservere

Vi opplever tirsdag morgen noen tregheter på mailservere tilknyttet vårt Atomia kontrollpanel. Tekniker jobber med problemet og vi forventer en snarlig løsning.

Dette vil ikke ha betydning for kontoer som sorterer under Plesk kontrollpanel og vi forventer ingen tap av mail, hverken innkommende eller utgående som følge av treghetene.

Oppdatering 11:40: Problemet skal nå være løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.