Phishing-forsøk mot våre kunder

Vi har nylig sett en økning av mengde phishing-forsøk rettet mot domener håndtert av oss. Disse phishing-forsøkene tar ofte form av falske varsler som oppfordrer mottakere til å handle raskt ved å fornye et domene under påskudd av at det er i ferd med å utløpe.

Vi sender aldri e-poster med lenker som ber om personlig informasjon.

Dersom du mottar en slik e-post med lenke til et sted der det etterspørres informasjon, kan denne trygt ignoreres og vi fraråder å klikke på slike lenker fra e-post. I stedet anbefaler vi at kunder som er usikre på statusen til sitt domene logger inn via sitt kontrollpanel på vår nettside. Her kan du enkelt verifisere fakturastatus og andre relevante opplysninger.

Nytt kontrollpanel for VPS

Vi vil i løpet av onsdag morgen (03/01) foreta en oppgradering av kontrollpanele for VPS tjenester. Oppgraderingen vil denne gang medføre ny adresse for de som i dag logger direkte i vps kontrollpanel på https://cp.stwvps.net:4083 Ny adresse vil være bli https://control.stwvps.net:4083/

For de som logger inn via kontrollpanelet https://my.servetheworld.net, vil adressen være uendret.

I det endringen utføres vil man måtte regne med noe nedetid i kontrollpanelet men selve VPSene skal ikke oppleve noe nedetid. Det skal heller ikke være nødvendig med noen endringer i oppsett for VPSene i ettertid da oppgraderingen kun omfatter kontrollpanelet.

Problemer med innlogging i Atomia kontrollpanel

Vi opplever mandag morgen noen problemer med innlogging i ett av våre kontrollpanel for delte webtjenester: Atomia. Tekniker jobber med saken og vi regner med en snarlig løsning. Det vil ikke være nødvendig for sluttbruker å foreta endringer i denne sammenheng.

Oppdatering 15/8 11:00: Problemet er nå løst og alle funksjoner i Atomia kontrollpanelet skal igjen fungere som normalt.

Problemer med kundeservice via telefon

Vi opplever i skrivende stund noen problemer med telefonsamtaler via kundeservice.

Tekniker jobber med saken og vi regner med snarlig løsning. I mellomtiden kan henvendelser rettes pr. email til kundeservice@servetheworld.net og vi kommer tilbake til deg så raskt som mulig.

Oppadtering 13:50: Problemet er nå løst og telefonhenvendelser blir håndtert som normalt.

Midlertidige problemer med nettverk for VPS

Vi opplever i skrivende stund mandag 13:10 noen problemer med nettverk for enkelte VPSer. Feilen ser ut til å ha rot i en switch som tekniker er igang med å bytte.

Ny oppdatering vil følge her så snart feilen er rettet. Det vil ikke være nødvendig for brukere av VPSer å foreta noen endringer selv i mellomtiden.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Oppdatering 14:20 Problemet er nå løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Midlertidig nedetid for virtualiseringsnode

Vi opplever i dag onsdag 29/3 noen problemer med en av våre virtualiseringsnoder for VPSer. Dette medfører desverre noe nedetid for enkelte VPSer håndtert av denne serveren. Den underliggende feilen ser ut til å være relatert til hardware og tekniker er i gang med feilrettingen. Vi regner med at alle tjenester skal fungere som normalt meget snart.

Vi beklager ulempene dette medfører og ny melding vil følge her så snart feilen er utbedret.

Oppdatering 15:25 Feilen har vist seg noe mer innviklet å reparere enn først antatt men vi er igang med skifte av hardware og regner med en løsning så snart som mulig. Ny oppdatering vil følge så snart problemet er løst.

Oppdatering 18:30 Feilen er nå løst, maskinvare er byttet og de virtuelle maskinene er opp som før. Det er ingen tap av data. Det vil bli en siste omstart av maskinvaren for å sørge for at alt er riktig.

 

Sperring av enkelte PHP funksjoner

Vi vil i løpet av mandag 13/2 foreta endringer i globale PHP innstillinger for webhotell som serveres fra maskiner med Plesk kontrollpanel.

Fremover vil PHP-funksjonene assosiert med programkontroll bli sperret for bruk.

Dette gjelder funksjonene:

 • escapeshellarg
 • escapeshellcmd
 • exec
 • passthru
 • proc_close
 • proc_get_status
 • proc_nice
 • proc_open
 • proc_terminate
 • shell_exec
 • system

Noen av disse var allerede sperret men denne listen utvides nå til å gjelde samtlige slike funksjoner. Ta gjerne kontakt med oss på email til kundeservice@servetheworld.net om du har spørsmål eller ønsker i forbindelse med endringen.

Midlertidig nedetid for virtualiseringsnode

Vi opplever torsdag morgen noen hardware-relaterte problemer med en av våre virtualiseringsnoder. Dette medfører nedetid for noen database- og mail-tjenester i eldre kontrollpanel.

Tekniker jobber med saken og alle tjenester forventes å fungere som normalt i løpet av kort tid.

Oppdatering 11:03: Feilen er nå rettet og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Midlertidig nedetid på virtualiseringsnode

Grunnet feilretting av et nettverksproblem vil det bli noe kortvarig nedetid for VPSer plassert på en av våre hardwarenoder.

Oppdatering 15:21: Problemet er nå løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Tregheter på mailservere

Vi opplever tirsdag morgen noen tregheter på mailservere tilknyttet vårt Atomia kontrollpanel. Tekniker jobber med problemet og vi forventer en snarlig løsning.

Dette vil ikke ha betydning for kontoer som sorterer under Plesk kontrollpanel og vi forventer ingen tap av mail, hverken innkommende eller utgående som følge av treghetene.

Oppdatering 11:40: Problemet skal nå være løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.