Switch maintenance

Due to urgent software issues we need to reboot one of our switches.

Customers terminated on this switch would notice a few minutes of downtime.

 

Problemer med pålogging til epost.

Vi opplever for tiden utfordringer tilknyttet pålogging til epost for enkelte brukere.

Vi jobber med å undersøke problemet.

Oppdatering 11:13: Problemet var relatert til en autentiseringskomponent vi bruker på våre mailservere. Vi har identifisert problemet og implementert en fiks.

 

Feil på vps server

Vi opplever i dag problemer med en av våre vps servere, tekniker jobber med saken og vil oppdatere så snart problemet er løst.

Oppdatering 11:20 – Problemet skyldes feil på maskinvare men skal nå være løst. Vi følger ekstra med på maskinen utover dagen.

Feil på mail login

Vi opplever i dag problemer med login på epost for våre kunder som bruker stwcp.net kontrollpanelet.

Vi jobber med å identifisere årsaken til problemet.

Oppdatering 09:54 – Problemet ser ut til å være løst.

Feilen var relatert til vår mail proxyer som videresender autentisering til riktig mailserver basert på hvilken server bruker har epost på.

Problemet oppsto på grunn av en feil i mapping-filene som styrer hvilken mailserver som brukes for autentisering. Denne feilen førte til at proxy-programvaren feilet.

Feilen ble sporet til et spesifikt domene som hadde uriktige opplysninger i sine mapping-filer. Vårt tekniske team identifiserte og rettet feilen i filen, og vi har implementert en løsning som forhindrer lignende problemer i fremtiden.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte ha forårsaket.