Vedliheholdsarbeide på hardwarenode for VPS

Vi vil i løpet av fredag kveld (22/3) utføre vedlikeholdsarbeid på en av våre hardwarenoder for VPSer. I denne forbindelse må det beregnes noe nedetid for VPSer håndtert av denne hardwarenoden.

Nedetid skal, så langt det er mulig, begrenses til en omstart av en hardwarenode og vi forventer ikke mer enn et par minutter nedetid i den sammenheng. Arbeidet begynner i 23-tiden.

Det skal ikke være nødvendig å foreta endringer på individuelle VPSer som følge av vedlikeholdet.

 

Oppdatering 23:31 – vedlikehold er fullført. Det forventes at alle vps’er er oppe som normalt innen 10  – 15 minutter.

Flytting av VM for delte webtjenester

Vi vil i løpet av onsdag morgen (7/6) flytte en av våre servere for delte webtjenester fra en hardwarenode til en annen ifb. rutinemessig vedlikeholdsarbeid. I dette tidsrommet vil det måtte påregnes noe nedetid på web og og noe forsinkelse på innkommende mail for de berørte domenene.

Sluttbrukere trenger ikke å foreta noen endringer som følge av dette og nedetid estimeres til ikke mer enn 10 minutter.

Oppdatering 07:40 – Flyttingen vil begynne om noen minutter. Ny oppdatering vil følge så snart flyttingen er fullført.

Oppdatering 07:48 – Flyttingen er nå fullført og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Vedlikeholdsvindu på delt Plesk server

Vi vil i løpet av tirsdag morgen (28/2) i 8-tiden foreta noe rutinemessig vedlikeholdsarbeide på to av våre delte webhotell-servere. Dette vil desverre medføre noe nedetid men vi regner med at dette vil begrenses til rundt 10-15 minutter.

Serverene det gjelder er plesk1.gh1.dynavee.net (185.101.32.114) og plesk3.lg.dynavee.net (217.170.196.98).

Oppdatering 8:18 – Vedlikehold på plesk3.lg.dynavee.net er nå fullført. Total nedetid estimeres til 5 minutter.

Oppdatering 10:42 – Vedlikehold på plesk1.gh1.dynavee.net er nå fullført. Total nedetid estimeres til 10 minutter.

Vedlikeholdsarbeid på VPS hardwarenode

Vi vil i løpet av Fredag morgen (1/7) utføre vedlikeholdsarbeid på en av våre hardwarenoder for VPSer. I denne forbindelse må det beregnes noe nedetid for VPSer håndtert av denne hardwarenoden.

Vedlikeholdsarbeidet vil utføres i tidsrommet 08:00 – 09:00 og vi regner med nedetid ikke overskridende 30 minutter.

Det skal ikke være nødvendig å foreta endringer på individuelle VPSer som følge av vedlikeholdet.

2022-07-01 08:19 – Vedlikeholdsarbeidet er nå påbegynt

2022-07-01 08:37 – Vedlikehold er nå fullført og alle tjenester skal igjen fungere som normalt

 


 

We will during Friday mornign (July 1st.) perform maintenance on one of our hardware nodes hosting VPSs. As a result, some downtime is to be expected for VPSes hosted on this hardware node.

The maintenance work will take place from 06:00 AM UTC – 07:00 AM UTC and we expect downtime to be limited to less than 30 minutes.

It should be necessary to perform any changes on individual VPSes as a result of this maintenance.

2022-07-01 06:19 UTC – The maintenance work has now begun

2022-07-01 06:37 UTC – The maintenance has concluded and all services are once again operating normally

Endring av operativsystem for webhotell

Vi vil i løpet av morgentimen tirsdag 22/2 foreta et skifte av OS på noen utvalgte servere for webhotell. Dette for å migrere bort fra CentOS 8 og over til AlmaLinux.

Migreringen vil starte ca. 08:00. Vi forventer at nedetid begrenses til et par minutter.

Oppdatering 08:36: Arbeidet er nå fullført og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

VPS migration between hardwarenodes

We will perform a migration of VPSes handled by one of our hardwarenodes Thursday, January 27th.

This will be a live-migration and, as such, no downtime is expected. We further do not anticipate any need for post-migration changes to any of the affected VPSes.

The process will begin at 7AM UTC and this post will be updated with more information as the work progresses.

Update 7:03 AM UTC: Migration is now underway
Update 1:30 PM UTC: Migration is now complete

Flytting av VPS’er mellom hardwarenoder

Vi vil i løpet av torsdag 27/1 gjennomføre en flytting av alle VPSer som håndteres av en av våre hardwarenoder over til en ny node.

Dette vil være en live-migrering slik at ingen nedetid forventes. Det skal heller ikke være nødvendig å foreta endringer etter flytting.

Prosessen vil begynne i 8-tiden og mer informasjon vil følge her så snart arbeidet begynner.

Oppdatering 08:04: Flyttingen har nå startet
Oppdatering 14:30: Flytting er nå fullført

Omstart av Virtualizor hardwarenode

Vi vil i løpet av kvelden 19/1 gjøre vedlikeholdsarbeid på tre virtualiseringsnoder for VPSer. Dette vedlikeholdsarbeidet vil medføre en omstart.

De berørte hardwarenoden er hn21, hn23 og hn24.kvmc1.stwvps.net.

Omstart forventes å begynne kl. 22 og vi forventer at nedetid vil begrenses til noen minutter. Det skal ikke være nødvendig å foreta endringer som følge av vedlikeholdet.