Flytting av VM for delte webtjenester

Vi vil i løpet av onsdag morgen (7/6) flytte en av våre servere for delte webtjenester fra en hardwarenode til en annen ifb. rutinemessig vedlikeholdsarbeid. I dette tidsrommet vil det måtte påregnes noe nedetid på web og og noe forsinkelse på innkommende mail for de berørte domenene.

Sluttbrukere trenger ikke å foreta noen endringer som følge av dette og nedetid estimeres til ikke mer enn 10 minutter.

Oppdatering 07:40 – Flyttingen vil begynne om noen minutter. Ny oppdatering vil følge så snart flyttingen er fullført.

Oppdatering 07:48 – Flyttingen er nå fullført og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Vedlikeholdsvindu på delt Plesk server

Vi vil i løpet av tirsdag morgen (28/2) i 8-tiden foreta noe rutinemessig vedlikeholdsarbeide på to av våre delte webhotell-servere. Dette vil desverre medføre noe nedetid men vi regner med at dette vil begrenses til rundt 10-15 minutter.

Serverene det gjelder er plesk1.gh1.dynavee.net (185.101.32.114) og plesk3.lg.dynavee.net (217.170.196.98).

Oppdatering 8:18 – Vedlikehold på plesk3.lg.dynavee.net er nå fullført. Total nedetid estimeres til 5 minutter.

Oppdatering 10:42 – Vedlikehold på plesk1.gh1.dynavee.net er nå fullført. Total nedetid estimeres til 10 minutter.

Vedlikeholdsarbeid på VPS hardwarenode

Vi vil i løpet av Fredag morgen (1/7) utføre vedlikeholdsarbeid på en av våre hardwarenoder for VPSer. I denne forbindelse må det beregnes noe nedetid for VPSer håndtert av denne hardwarenoden.

Vedlikeholdsarbeidet vil utføres i tidsrommet 08:00 – 09:00 og vi regner med nedetid ikke overskridende 30 minutter.

Det skal ikke være nødvendig å foreta endringer på individuelle VPSer som følge av vedlikeholdet.

2022-07-01 08:19 – Vedlikeholdsarbeidet er nå påbegynt

2022-07-01 08:37 – Vedlikehold er nå fullført og alle tjenester skal igjen fungere som normalt

 


 

We will during Friday mornign (July 1st.) perform maintenance on one of our hardware nodes hosting VPSs. As a result, some downtime is to be expected for VPSes hosted on this hardware node.

The maintenance work will take place from 06:00 AM UTC – 07:00 AM UTC and we expect downtime to be limited to less than 30 minutes.

It should be necessary to perform any changes on individual VPSes as a result of this maintenance.

2022-07-01 06:19 UTC – The maintenance work has now begun

2022-07-01 06:37 UTC – The maintenance has concluded and all services are once again operating normally

Endring av operativsystem for webhotell

Vi vil i løpet av morgentimen tirsdag 22/2 foreta et skifte av OS på noen utvalgte servere for webhotell. Dette for å migrere bort fra CentOS 8 og over til AlmaLinux.

Migreringen vil starte ca. 08:00. Vi forventer at nedetid begrenses til et par minutter.

Oppdatering 08:36: Arbeidet er nå fullført og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

VPS migration between hardwarenodes

We will perform a migration of VPSes handled by one of our hardwarenodes Thursday, January 27th.

This will be a live-migration and, as such, no downtime is expected. We further do not anticipate any need for post-migration changes to any of the affected VPSes.

The process will begin at 7AM UTC and this post will be updated with more information as the work progresses.

Update 7:03 AM UTC: Migration is now underway
Update 1:30 PM UTC: Migration is now complete

Flytting av VPS’er mellom hardwarenoder

Vi vil i løpet av torsdag 27/1 gjennomføre en flytting av alle VPSer som håndteres av en av våre hardwarenoder over til en ny node.

Dette vil være en live-migrering slik at ingen nedetid forventes. Det skal heller ikke være nødvendig å foreta endringer etter flytting.

Prosessen vil begynne i 8-tiden og mer informasjon vil følge her så snart arbeidet begynner.

Oppdatering 08:04: Flyttingen har nå startet
Oppdatering 14:30: Flytting er nå fullført

Omstart av Virtualizor hardwarenode

Vi vil i løpet av kvelden 19/1 gjøre vedlikeholdsarbeid på tre virtualiseringsnoder for VPSer. Dette vedlikeholdsarbeidet vil medføre en omstart.

De berørte hardwarenoden er hn21, hn23 og hn24.kvmc1.stwvps.net.

Omstart forventes å begynne kl. 22 og vi forventer at nedetid vil begrenses til noen minutter. Det skal ikke være nødvendig å foreta endringer som følge av vedlikeholdet.