Midlertidige problemer med nettverk for VPS

Vi opplever i skrivende stund mandag 13:10 noen problemer med nettverk for enkelte VPSer. Feilen ser ut til å ha rot i en switch som tekniker er igang med å bytte.

Ny oppdatering vil følge her så snart feilen er rettet. Det vil ikke være nødvendig for brukere av VPSer å foreta noen endringer selv i mellomtiden.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Oppdatering 14:20 Problemet er nå løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Midlertidig nedetid for virtualiseringsnode

Vi opplever i dag onsdag 29/3 noen problemer med en av våre virtualiseringsnoder for VPSer. Dette medfører desverre noe nedetid for enkelte VPSer håndtert av denne serveren. Den underliggende feilen ser ut til å være relatert til hardware og tekniker er i gang med feilrettingen. Vi regner med at alle tjenester skal fungere som normalt meget snart.

Vi beklager ulempene dette medfører og ny melding vil følge her så snart feilen er utbedret.

Oppdatering 15:25 Feilen har vist seg noe mer innviklet å reparere enn først antatt men vi er igang med skifte av hardware og regner med en løsning så snart som mulig. Ny oppdatering vil følge så snart problemet er løst.

Oppdatering 18:30 Feilen er nå løst, maskinvare er byttet og de virtuelle maskinene er opp som før. Det er ingen tap av data. Det vil bli en siste omstart av maskinvaren for å sørge for at alt er riktig.

 

Vedlikeholdsvindu på delt Plesk server

Vi vil i løpet av tirsdag morgen (28/2) i 8-tiden foreta noe rutinemessig vedlikeholdsarbeide på to av våre delte webhotell-servere. Dette vil desverre medføre noe nedetid men vi regner med at dette vil begrenses til rundt 10-15 minutter.

Serverene det gjelder er plesk1.gh1.dynavee.net (185.101.32.114) og plesk3.lg.dynavee.net (217.170.196.98).

Oppdatering 8:18 – Vedlikehold på plesk3.lg.dynavee.net er nå fullført. Total nedetid estimeres til 5 minutter.

Oppdatering 10:42 – Vedlikehold på plesk1.gh1.dynavee.net er nå fullført. Total nedetid estimeres til 10 minutter.

Sperring av enkelte PHP funksjoner

Vi vil i løpet av mandag 13/2 foreta endringer i globale PHP innstillinger for webhotell som serveres fra maskiner med Plesk kontrollpanel.

Fremover vil PHP-funksjonene assosiert med programkontroll bli sperret for bruk.

Dette gjelder funksjonene:

 • escapeshellarg
 • escapeshellcmd
 • exec
 • passthru
 • proc_close
 • proc_get_status
 • proc_nice
 • proc_open
 • proc_terminate
 • shell_exec
 • system

Noen av disse var allerede sperret men denne listen utvides nå til å gjelde samtlige slike funksjoner. Ta gjerne kontakt med oss på email til kundeservice@servetheworld.net om du har spørsmål eller ønsker i forbindelse med endringen.

Midlertidig nedetid for virtualiseringsnode

Vi opplever torsdag morgen noen hardware-relaterte problemer med en av våre virtualiseringsnoder. Dette medfører nedetid for noen database- og mail-tjenester i eldre kontrollpanel.

Tekniker jobber med saken og alle tjenester forventes å fungere som normalt i løpet av kort tid.

Oppdatering 11:03: Feilen er nå rettet og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Midlertidig nedetid på virtualiseringsnode

Grunnet feilretting av et nettverksproblem vil det bli noe kortvarig nedetid for VPSer plassert på en av våre hardwarenoder.

Oppdatering 15:21: Problemet er nå løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Email issues

We are experiencing some issues with our email services related to hcp.stwcp.net this morning. We are working on resolving the matter as soon as possible.

Vi opplever noen problemer med e-posttjenestene våre knyttet til hcp.stwcp.net denne morgenen. Vi jobber med å løse saken så raskt som mulig.

Oppdatering/Update 09:30
Problemet er nå løst og mailtjenesten fungerer som normalt.

The problem has now been solved and the mail service is working as normal again.

Routing issues

We are experiencing routing issues for some ips. We are currently working on this.

 

Update: 2022.09.12 – 17:20: This issue has now been fixed and was due to an error made on our side.

 

 

Power maintenance for datacenter

On Wednesday the 17th at 22.00 CEST our upstream power provider will perform maintenance and will shut down power during a maintenance window of 3 hours. This means we will run on generator from 22:00 CEST until 01.00 CEST on the 18th.

All infrastructure on our side is ready and tested and as such we expect no downtime during this period.

Staff will be on site during the entire management period.

 

Vedlikeholdsarbeid på VPS hardwarenode

Vi vil i løpet av Fredag morgen (1/7) utføre vedlikeholdsarbeid på en av våre hardwarenoder for VPSer. I denne forbindelse må det beregnes noe nedetid for VPSer håndtert av denne hardwarenoden.

Vedlikeholdsarbeidet vil utføres i tidsrommet 08:00 – 09:00 og vi regner med nedetid ikke overskridende 30 minutter.

Det skal ikke være nødvendig å foreta endringer på individuelle VPSer som følge av vedlikeholdet.

2022-07-01 08:19 – Vedlikeholdsarbeidet er nå påbegynt

2022-07-01 08:37 – Vedlikehold er nå fullført og alle tjenester skal igjen fungere som normalt

 


 

We will during Friday mornign (July 1st.) perform maintenance on one of our hardware nodes hosting VPSs. As a result, some downtime is to be expected for VPSes hosted on this hardware node.

The maintenance work will take place from 06:00 AM UTC – 07:00 AM UTC and we expect downtime to be limited to less than 30 minutes.

It should be necessary to perform any changes on individual VPSes as a result of this maintenance.

2022-07-01 06:19 UTC – The maintenance work has now begun

2022-07-01 06:37 UTC – The maintenance has concluded and all services are once again operating normally