Midlertidig nedetid for virtualiseringsnode

Vi opplever torsdag morgen noen hardware-relaterte problemer med en av våre virtualiseringsnoder. Dette medfører nedetid for noen database- og mail-tjenester i eldre kontrollpanel.

Tekniker jobber med saken og alle tjenester forventes å fungere som normalt i løpet av kort tid.

Oppdatering 11:03: Feilen er nå rettet og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Midlertidig nedetid på virtualiseringsnode

Grunnet feilretting av et nettverksproblem vil det bli noe kortvarig nedetid for VPSer plassert på en av våre hardwarenoder.

Oppdatering 15:21: Problemet er nå løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Email issues

We are experiencing some issues with our email services related to hcp.stwcp.net this morning. We are working on resolving the matter as soon as possible.

Vi opplever noen problemer med e-posttjenestene våre knyttet til hcp.stwcp.net denne morgenen. Vi jobber med å løse saken så raskt som mulig.

Oppdatering/Update 09:30
Problemet er nå løst og mailtjenesten fungerer som normalt.

The problem has now been solved and the mail service is working as normal again.

Routing issues

We are experiencing routing issues for some ips. We are currently working on this.

 

Update: 2022.09.12 – 17:20: This issue has now been fixed and was due to an error made on our side.

 

 

Power maintenance for datacenter

On Wednesday the 17th at 22.00 CEST our upstream power provider will perform maintenance and will shut down power during a maintenance window of 3 hours. This means we will run on generator from 22:00 CEST until 01.00 CEST on the 18th.

All infrastructure on our side is ready and tested and as such we expect no downtime during this period.

Staff will be on site during the entire management period.

 

Vedlikeholdsarbeid på VPS hardwarenode

Vi vil i løpet av Fredag morgen (1/7) utføre vedlikeholdsarbeid på en av våre hardwarenoder for VPSer. I denne forbindelse må det beregnes noe nedetid for VPSer håndtert av denne hardwarenoden.

Vedlikeholdsarbeidet vil utføres i tidsrommet 08:00 – 09:00 og vi regner med nedetid ikke overskridende 30 minutter.

Det skal ikke være nødvendig å foreta endringer på individuelle VPSer som følge av vedlikeholdet.

2022-07-01 08:19 – Vedlikeholdsarbeidet er nå påbegynt

2022-07-01 08:37 – Vedlikehold er nå fullført og alle tjenester skal igjen fungere som normalt

 


 

We will during Friday mornign (July 1st.) perform maintenance on one of our hardware nodes hosting VPSs. As a result, some downtime is to be expected for VPSes hosted on this hardware node.

The maintenance work will take place from 06:00 AM UTC – 07:00 AM UTC and we expect downtime to be limited to less than 30 minutes.

It should be necessary to perform any changes on individual VPSes as a result of this maintenance.

2022-07-01 06:19 UTC – The maintenance work has now begun

2022-07-01 06:37 UTC – The maintenance has concluded and all services are once again operating normally

Fiber issue

Hello,

We are experiencing a fiber connectivity problem. This should not affect any connectivity as network is set up to be redundant.
We will update the post as we get further information.

2022.06.14 – 13:15: Start of issue.

Switch reboot

We will be rebooting one of our leaf switches 2022.06.13 right after 22:00.

This will mean that servers in that rack will lose connectivity while reboot is ongoing. We expect about 5 minutes of downtime.

Email spam folder behaviour changes

Starting from June 9 we will start deleting emails older than 30 days in the “Spam” folder for mailboxes.
Moving forward all spam emails older than 30 days will be deleted.

This will not have any affect on any other emails.

Power panel failover maintenance

We will perform failover maintenance for our mains power panel at 21:00 on May 19.
We expect no downtime and no issues. This is a part of the ongoing maintenance of our datacenter.

Update 21:30 – Maintenance was performed as planned and we observed no issues due to this maintenance.