Problemer med innlogging i Atomia kontrollpanel

Vi opplever mandag morgen noen problemer med innlogging i ett av våre kontrollpanel for delte webtjenester: Atomia. Tekniker jobber med saken og vi regner med en snarlig løsning. Det vil ikke være nødvendig for sluttbruker å foreta endringer i denne sammenheng.

Oppdatering 15/8 11:00: Problemet er nå løst og alle funksjoner i Atomia kontrollpanelet skal igjen fungere som normalt.

Problemer med kundeservice via telefon

Vi opplever i skrivende stund noen problemer med telefonsamtaler via kundeservice.

Tekniker jobber med saken og vi regner med snarlig løsning. I mellomtiden kan henvendelser rettes pr. email til kundeservice@servetheworld.net og vi kommer tilbake til deg så raskt som mulig.

Oppadtering 13:50: Problemet er nå løst og telefonhenvendelser blir håndtert som normalt.

Flytting av VM for delte webtjenester

Vi vil i løpet av onsdag morgen (7/6) flytte en av våre servere for delte webtjenester fra en hardwarenode til en annen ifb. rutinemessig vedlikeholdsarbeid. I dette tidsrommet vil det måtte påregnes noe nedetid på web og og noe forsinkelse på innkommende mail for de berørte domenene.

Sluttbrukere trenger ikke å foreta noen endringer som følge av dette og nedetid estimeres til ikke mer enn 10 minutter.

Oppdatering 07:40 – Flyttingen vil begynne om noen minutter. Ny oppdatering vil følge så snart flyttingen er fullført.

Oppdatering 07:48 – Flyttingen er nå fullført og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Midlertidige problemer med nettverk for VPS

Vi opplever i skrivende stund mandag 13:10 noen problemer med nettverk for enkelte VPSer. Feilen ser ut til å ha rot i en switch som tekniker er igang med å bytte.

Ny oppdatering vil følge her så snart feilen er rettet. Det vil ikke være nødvendig for brukere av VPSer å foreta noen endringer selv i mellomtiden.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Oppdatering 14:20 Problemet er nå løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Midlertidig nedetid for virtualiseringsnode

Vi opplever i dag onsdag 29/3 noen problemer med en av våre virtualiseringsnoder for VPSer. Dette medfører desverre noe nedetid for enkelte VPSer håndtert av denne serveren. Den underliggende feilen ser ut til å være relatert til hardware og tekniker er i gang med feilrettingen. Vi regner med at alle tjenester skal fungere som normalt meget snart.

Vi beklager ulempene dette medfører og ny melding vil følge her så snart feilen er utbedret.

Oppdatering 15:25 Feilen har vist seg noe mer innviklet å reparere enn først antatt men vi er igang med skifte av hardware og regner med en løsning så snart som mulig. Ny oppdatering vil følge så snart problemet er løst.

Oppdatering 18:30 Feilen er nå løst, maskinvare er byttet og de virtuelle maskinene er opp som før. Det er ingen tap av data. Det vil bli en siste omstart av maskinvaren for å sørge for at alt er riktig.

 

Vedlikeholdsvindu på delt Plesk server

Vi vil i løpet av tirsdag morgen (28/2) i 8-tiden foreta noe rutinemessig vedlikeholdsarbeide på to av våre delte webhotell-servere. Dette vil desverre medføre noe nedetid men vi regner med at dette vil begrenses til rundt 10-15 minutter.

Serverene det gjelder er plesk1.gh1.dynavee.net (185.101.32.114) og plesk3.lg.dynavee.net (217.170.196.98).

Oppdatering 8:18 – Vedlikehold på plesk3.lg.dynavee.net er nå fullført. Total nedetid estimeres til 5 minutter.

Oppdatering 10:42 – Vedlikehold på plesk1.gh1.dynavee.net er nå fullført. Total nedetid estimeres til 10 minutter.

Sperring av enkelte PHP funksjoner

Vi vil i løpet av mandag 13/2 foreta endringer i globale PHP innstillinger for webhotell som serveres fra maskiner med Plesk kontrollpanel.

Fremover vil PHP-funksjonene assosiert med programkontroll bli sperret for bruk.

Dette gjelder funksjonene:

 • escapeshellarg
 • escapeshellcmd
 • exec
 • passthru
 • proc_close
 • proc_get_status
 • proc_nice
 • proc_open
 • proc_terminate
 • shell_exec
 • system

Noen av disse var allerede sperret men denne listen utvides nå til å gjelde samtlige slike funksjoner. Ta gjerne kontakt med oss på email til kundeservice@servetheworld.net om du har spørsmål eller ønsker i forbindelse med endringen.

Midlertidig nedetid for virtualiseringsnode

Vi opplever torsdag morgen noen hardware-relaterte problemer med en av våre virtualiseringsnoder. Dette medfører nedetid for noen database- og mail-tjenester i eldre kontrollpanel.

Tekniker jobber med saken og alle tjenester forventes å fungere som normalt i løpet av kort tid.

Oppdatering 11:03: Feilen er nå rettet og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Midlertidig nedetid på virtualiseringsnode

Grunnet feilretting av et nettverksproblem vil det bli noe kortvarig nedetid for VPSer plassert på en av våre hardwarenoder.

Oppdatering 15:21: Problemet er nå løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Email issues

We are experiencing some issues with our email services related to hcp.stwcp.net this morning. We are working on resolving the matter as soon as possible.

Vi opplever noen problemer med e-posttjenestene våre knyttet til hcp.stwcp.net denne morgenen. Vi jobber med å løse saken så raskt som mulig.

Oppdatering/Update 09:30
Problemet er nå løst og mailtjenesten fungerer som normalt.

The problem has now been solved and the mail service is working as normal again.