Switch maintenance

Due to urgent software issues we need to reboot one of our switches.

Customers terminated on this switch would notice a few minutes of downtime.

 

Problemer med pålogging til epost.

Vi opplever for tiden utfordringer tilknyttet pålogging til epost for enkelte brukere.

Vi jobber med å undersøke problemet.

Oppdatering 11:13: Problemet var relatert til en autentiseringskomponent vi bruker på våre mailservere. Vi har identifisert problemet og implementert en fiks.