Feil på mail login

Vi opplever i dag problemer med login på epost for våre kunder som bruker stwcp.net kontrollpanelet.

Vi jobber med å identifisere årsaken til problemet.

Oppdatering 09:54 – Problemet ser ut til å være løst.

Feilen var relatert til vår mail proxyer som videresender autentisering til riktig mailserver basert på hvilken server bruker har epost på.

Problemet oppsto på grunn av en feil i mapping-filene som styrer hvilken mailserver som brukes for autentisering. Denne feilen førte til at proxy-programvaren feilet.

Feilen ble sporet til et spesifikt domene som hadde uriktige opplysninger i sine mapping-filer. Vårt tekniske team identifiserte og rettet feilen i filen, og vi har implementert en løsning som forhindrer lignende problemer i fremtiden.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte ha forårsaket.