Midlertidige nettverksproblemer

Vi opplever mandag 25/2 kl. 13:30 noen nettverksproblemer som medfører pakketap. Tekniker jobber med saken og ny oppdatering vil følge så snart problemet er løst.

Oppdatering 13:40: Problemet ser nå ut til å være løst og vi forventer ikke gjentakelse.

Problemer med databaseserver

Vi opplever onsdag 28. kl. 13 noen problemer med en av våre databaseservere (mysql6.kiguna.net). Tekniker jobber med saken og vi forventer en snarlig løsning.

Oppdatering 13:05: Databaseserver svarer igjen som normalt.

Tregheter på mailservere

Vi opplever i øyeblikket noen tregheter på våre mailservere. Dette vil spesielt vise seg som timeouts på login fra mailklienter og tregheter ifb. levering av mail. Tekniker jobber med saken og vi regner med en snarlig løsning.

Oppdatering 09:27: Problemet skal nå være løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Problemer med virtualiseringsnode

Vi opplever noen problemer med en av våre hardwarenoder for VPS. Tekniker jobber med saken og vi regner med en snarlig løsning.

Oppdatering 09:18: Problemene skal nå være løst og alle VPSer skal fungere som normalt.

Problemer med mailtjenester for webhotell

Vi opplever onsdag ettermiddag noen tregheter på mailservere for webhotell.

Problemene vil i hovedsak begrense seg til tregheter med mulige time-outs for bruk av mailtjenester (innlogging, listing og sending av mail). Vi forventer ikke tap av utgående eller innkommende mail.

Oppdatering 20:54: Problemet skal i all hovedsak være løst og alle mailtjenester skal igjen være operative.

Omstart av virtualiseringsnode

Ifb. feilsøking og feilretting av en av våre hardwarenoder for Virtualizor VPSer, vil denne bli restartet. Nedetid forventes å begrenses til et par minutter og ny oppdatering vil følge her så snart problemet er løst.

Oppdatering 08:55: Problemet skal nå være løst og alle VPSer skal igjen fungere som normalt.

Omstart av VPS hardwarenode

Ifb. feilretting vil en av våre hardwarenoder for VPS bli restartet. Desverre vil dette også medføre nedetid og omstart av alle VPSer som håndteres av denne hardwarenoden. Nedetiden regnes å bli begrenset til et par minutter.

Oppdatering 08:41: Omstart fullført og alle VPSer skal igjen fungere som normalt.

Omstart av virtualiseringsnode

Ifb. feilretting vil en av våre hardwarenoder for VPS bli restartet. Desverre vil dette også medføre nedetid og omstart av alle VPSer som håndteres av denne hardwarenoden. Nedetiden regnes å bli begrenset til et par minutter.

Oppdatering 09:01: Feilen er rettet og alle VPSer skal igjen fungere som normalt.

Omstart av virtualiseringsnode

Ifb. feilretting vil en av våre hardwarenoder for VPS bli restartet. Desverre vil dette også medføre nedetid og omstart av alle VPSer som håndteres av denne hardwarenoden. Nedetiden regnes å bli begrenset til et par minutter.

Oppdatering 09:10: Problemet er nå løst og alle VPSer skal igjen fungere som normalt.

Oppgradering av lagringsløsning

Vi vil i løpet av søndag kveld (24/6) foreta en rutineoppgradering av en lagringsløsning som står for lagring av materiale levert av webhotellkontoer. Noe nedetid må forventes i det oppgraderingen utføres men vi regner med at dette vil begrenses til størrelsesorden 30 minutter.

Arbeidet vil begynne kl. 22:00 og ny oppdatering vil følge her så snart oppgraderingen er ferdig.

Oppdatering 22:41 – Oppgradering av master servere er fullført, det vil påfølge oppgradering av data servere men dette er normalt uten nedetid.

Oppdatering 00:00 – Oppgradering av alle data servere er nå fullført. Oppgraderingen er fullført og alt skal ha fungert som normalt siden ca 22:30.