Flytting av VPS’er mellom hardwarenoder

Vi vil i løpet av torsdag 27/1 gjennomføre en flytting av alle VPSer som håndteres av en av våre hardwarenoder over til en ny node.

Dette vil være en live-migrering slik at ingen nedetid forventes. Det skal heller ikke være nødvendig å foreta endringer etter flytting.

Prosessen vil begynne i 8-tiden og mer informasjon vil følge her så snart arbeidet begynner.

Oppdatering 08:04: Flyttingen har nå startet
Oppdatering 14:30: Flytting er nå fullført

Omstart av Virtualizor hardwarenode

Vi vil i løpet av kvelden 19/1 gjøre vedlikeholdsarbeid på tre virtualiseringsnoder for VPSer. Dette vedlikeholdsarbeidet vil medføre en omstart.

De berørte hardwarenoden er hn21, hn23 og hn24.kvmc1.stwvps.net.

Omstart forventes å begynne kl. 22 og vi forventer at nedetid vil begrenses til noen minutter. Det skal ikke være nødvendig å foreta endringer som følge av vedlikeholdet.

Problemer med utgående epost

Vi opplever for tiden problemer med utgående epost, teknikere jobber med saken og vil oppdatere saken når ny informasjon foreligger.

Oppdatering: 2021.08.30 10:50: Problemet skal nå være løst og skyldes feilaktig listing i SpamHaus PBL. Dette er nå ryddet opp i.

Hvis du har mottatt en tilbakemelding om at eposten har blitt stoppet, så må denne sendes på nytt. Utover dette forventer vi ikke problemer med leveranse ev epost.

Problemer med lastbalanserere

Vi opplever i dag problemer med våre lastbalanserere, dette gjør at diverse tjenester under vår hcp.stwcp.net plattform har vært ustabile. Dette gjelder f.eks web, imap, pop3 og webmail

Oppdatering: 09:35 Problemet er nå løst og ting fungerer som normalt.

Hastevedlikehold på mssql1 i hcp.stwcp.net

Vi opplever noen problemer på mssql1 som må løses og det vil derfor blir utført hastevedlikehold på denne i dag 2021.07.20 klokken 10:30.

Oppdatering: 2020.07.20 – Vedlikehold er fullført.

Tregheter på mailservere

Vi opplever tirsdag morgen noen tregheter på mailservere tilknyttet vårt Atomia kontrollpanel. Tekniker jobber med problemet og vi forventer en snarlig løsning.

Dette vil ikke ha betydning for kontoer som sorterer under Plesk kontrollpanel og vi forventer ingen tap av mail, hverken innkommende eller utgående som følge av treghetene.

Oppdatering 11:40: Problemet skal nå være løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Restart of hardware node due to sporadic issues

We need to restart one of our hardware nodes to fix issues we are seeing. We expect downtime of about 15 minutes.