Vedliheholdsarbeide på hardwarenode for VPS

Vi vil i løpet av fredag kveld (22/3) utføre vedlikeholdsarbeid på en av våre hardwarenoder for VPSer. I denne forbindelse må det beregnes noe nedetid for VPSer håndtert av denne hardwarenoden.

Nedetid skal, så langt det er mulig, begrenses til en omstart av en hardwarenode og vi forventer ikke mer enn et par minutter nedetid i den sammenheng. Arbeidet begynner i 23-tiden.

Det skal ikke være nødvendig å foreta endringer på individuelle VPSer som følge av vedlikeholdet.

 

Oppdatering 23:31 – vedlikehold er fullført. Det forventes at alle vps’er er oppe som normalt innen 10  – 15 minutter.