Nytt kontrollpanel for VPS

Vi vil i løpet av onsdag morgen (03/01) foreta en oppgradering av kontrollpanele for VPS tjenester. Oppgraderingen vil denne gang medføre ny adresse for de som i dag logger direkte i vps kontrollpanel på https://cp.stwvps.net:4083 Ny adresse vil være bli https://control.stwvps.net:4083/

For de som logger inn via kontrollpanelet https://my.servetheworld.net, vil adressen være uendret.

I det endringen utføres vil man måtte regne med noe nedetid i kontrollpanelet men selve VPSene skal ikke oppleve noe nedetid. Det skal heller ikke være nødvendig med noen endringer i oppsett for VPSene i ettertid da oppgraderingen kun omfatter kontrollpanelet.