Email issues

We are experiencing some issues with our email services related to hcp.stwcp.net this morning. We are working on resolving the matter as soon as possible.

Vi opplever noen problemer med e-posttjenestene våre knyttet til hcp.stwcp.net denne morgenen. Vi jobber med å løse saken så raskt som mulig.

Oppdatering/Update 09:30
Problemet er nå løst og mailtjenesten fungerer som normalt.

The problem has now been solved and the mail service is working as normal again.