Vedliheholdsarbeide på hardwarenode for VPS

Vi vil i løpet av fredag kveld (22/3) utføre vedlikeholdsarbeid på en av våre hardwarenoder for VPSer. I denne forbindelse må det beregnes noe nedetid for VPSer håndtert av denne hardwarenoden.

Nedetid skal, så langt det er mulig, begrenses til en omstart av en hardwarenode og vi forventer ikke mer enn et par minutter nedetid i den sammenheng. Arbeidet begynner i 23-tiden.

Det skal ikke være nødvendig å foreta endringer på individuelle VPSer som følge av vedlikeholdet.

 

Oppdatering 23:31 – vedlikehold er fullført. Det forventes at alle vps’er er oppe som normalt innen 10  – 15 minutter.

Phishing-forsøk mot våre kunder

Vi har nylig sett en økning av mengde phishing-forsøk rettet mot domener håndtert av oss. Disse phishing-forsøkene tar ofte form av falske varsler som oppfordrer mottakere til å handle raskt ved å fornye et domene under påskudd av at det er i ferd med å utløpe.

Vi sender aldri e-poster med lenker som ber om personlig informasjon.

Dersom du mottar en slik e-post med lenke til et sted der det etterspørres informasjon, kan denne trygt ignoreres og vi fraråder å klikke på slike lenker fra e-post. I stedet anbefaler vi at kunder som er usikre på statusen til sitt domene logger inn via sitt kontrollpanel på vår nettside. Her kan du enkelt verifisere fakturastatus og andre relevante opplysninger.