Flytting av VM for delte webtjenester

Vi vil i løpet av onsdag morgen (7/6) flytte en av våre servere for delte webtjenester fra en hardwarenode til en annen ifb. rutinemessig vedlikeholdsarbeid. I dette tidsrommet vil det måtte påregnes noe nedetid på web og og noe forsinkelse på innkommende mail for de berørte domenene.

Sluttbrukere trenger ikke å foreta noen endringer som følge av dette og nedetid estimeres til ikke mer enn 10 minutter.

Oppdatering 07:40 – Flyttingen vil begynne om noen minutter. Ny oppdatering vil følge så snart flyttingen er fullført.

Oppdatering 07:48 – Flyttingen er nå fullført og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.