Endring av operativsystem for webhotell

Vi vil i løpet av morgentimen tirsdag 22/2 foreta et skifte av OS på noen utvalgte servere for webhotell. Dette for å migrere bort fra CentOS 8 og over til AlmaLinux.

Migreringen vil starte ca. 08:00. Vi forventer at nedetid begrenses til et par minutter.

Oppdatering 08:36: Arbeidet er nå fullført og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.