VPS migration between hardwarenodes

We will perform a migration of VPSes handled by one of our hardwarenodes Thursday, January 27th.

This will be a live-migration and, as such, no downtime is expected. We further do not anticipate any need for post-migration changes to any of the affected VPSes.

The process will begin at 7AM UTC and this post will be updated with more information as the work progresses.

Update 7:03 AM UTC: Migration is now underway
Update 1:30 PM UTC: Migration is now complete

Flytting av VPS’er mellom hardwarenoder

Vi vil i løpet av torsdag 27/1 gjennomføre en flytting av alle VPSer som håndteres av en av våre hardwarenoder over til en ny node.

Dette vil være en live-migrering slik at ingen nedetid forventes. Det skal heller ikke være nødvendig å foreta endringer etter flytting.

Prosessen vil begynne i 8-tiden og mer informasjon vil følge her så snart arbeidet begynner.

Oppdatering 08:04: Flyttingen har nå startet
Oppdatering 14:30: Flytting er nå fullført

Omstart av Virtualizor hardwarenode

Vi vil i løpet av kvelden 19/1 gjøre vedlikeholdsarbeid på tre virtualiseringsnoder for VPSer. Dette vedlikeholdsarbeidet vil medføre en omstart.

De berørte hardwarenoden er hn21, hn23 og hn24.kvmc1.stwvps.net.

Omstart forventes å begynne kl. 22 og vi forventer at nedetid vil begrenses til noen minutter. Det skal ikke være nødvendig å foreta endringer som følge av vedlikeholdet.