Omstart av virtualiseringsnode

Ifb. feilsøking og feilretting av en av våre hardwarenoder for Virtualizor VPSer, vil denne bli restartet. Nedetid forventes å begrenses til et par minutter og ny oppdatering vil følge her så snart problemet er løst.

Oppdatering 08:55: Problemet skal nå være løst og alle VPSer skal igjen fungere som normalt.

Omstart av VPS hardwarenode

Ifb. feilretting vil en av våre hardwarenoder for VPS bli restartet. Desverre vil dette også medføre nedetid og omstart av alle VPSer som håndteres av denne hardwarenoden. Nedetiden regnes å bli begrenset til et par minutter.

Oppdatering 08:41: Omstart fullført og alle VPSer skal igjen fungere som normalt.

Omstart av virtualiseringsnode

Ifb. feilretting vil en av våre hardwarenoder for VPS bli restartet. Desverre vil dette også medføre nedetid og omstart av alle VPSer som håndteres av denne hardwarenoden. Nedetiden regnes å bli begrenset til et par minutter.

Oppdatering 09:01: Feilen er rettet og alle VPSer skal igjen fungere som normalt.

Problem med kontrollpanel hcp.stwcp.net samt ftp og ssh

Vi opplever for tiden et problem med vårt kontrollpanel.
Tekniker er klar over problemet og det jobbes med en løsning.

Oppdatering 15:59:

Dette omfatter også ftp / ssh noder, vi jobber fremdeles med å løse opp i dette.
Mens dette pågår vil ftp / ssh ikke fungere.
Websider skal fungere som normalt.

Oppdatering 18:34
Arbeid pågår fortsatt, problemet skyldes en feil i et lagringssystem og vil bli rettet utover kvelden.

Oppdatering 23:13
Arbeid pågår fremdeles.

Oppdatering 09:16
Kontrollpanel skal være i orden på nåværende tidspunkt. Arbeids pågår fremdeles med ssh. FTP skal være i orden, men kan kreve at passord resettes.

Oppdatering: 16:15
Vi jobber fremdeles med tilgang til ssh og en løsning på cron-jobber som ikke kjører.

Eksisterende FTP brukere vil ikke fungere, midlertidig løsning er å opprette en ny FTP bruker i kontrollpanelet.

Endelig oppdatering:
Alt skal fungere som normalt, inkludert ftp, ssh og cron jobber.

Omstart av virtualiseringsnode

Ifb. feilretting vil en av våre hardwarenoder for VPS bli restartet. Desverre vil dette også medføre nedetid og omstart av alle VPSer som håndteres av denne hardwarenoden. Nedetiden regnes å bli begrenset til et par minutter.

Oppdatering 09:10: Problemet er nå løst og alle VPSer skal igjen fungere som normalt.

Issue with VPS node

One of our VPS nodes seem to be having issues. Our staff is currently working on this.

update 20:47 – this should now be OK.

Oppgradering av lagringsløsning

Vi vil i løpet av søndag kveld (24/6) foreta en rutineoppgradering av en lagringsløsning som står for lagring av materiale levert av webhotellkontoer. Noe nedetid må forventes i det oppgraderingen utføres men vi regner med at dette vil begrenses til størrelsesorden 30 minutter.

Arbeidet vil begynne kl. 22:00 og ny oppdatering vil følge her så snart oppgraderingen er ferdig.

Oppdatering 22:41 – Oppgradering av master servere er fullført, det vil påfølge oppgradering av data servere men dette er normalt uten nedetid.

Oppdatering 00:00 – Oppgradering av alle data servere er nå fullført. Oppgraderingen er fullført og alt skal ha fungert som normalt siden ca 22:30.

Oppgradering av kontrollpanel

Vi oppgraderer i morgentimene onsdag 13/6 vårt kontrollpanel for administrasjon av webhotell. Arbeidet starter ikke før kl. 08:00 og noe nedetid på administrative funksjoner samt innlogging i kontrollpanelet må påregnes mens dette pågår. Vi forventer ikke nedetid på tjenester som web, mail, databaser ol.

Oppdatering 10:36: Oppgraderingen er nå fullført og alle administrative funksjoner skal igjen fungere som normalt.

Omstart av virtualiseringsnode

I forbindelse med feilretting er det nødvendig med omstart av en av våre hardwarenoder for virtualisering onsdag morgen 23/5 kl. 07:00. Dette vil medføre nedetid for de VPSer som håndteres av denne serveren.

Nedetid forventes å begrenses til noen minutter.

Oppdatering 07:21: Omstart er utført og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.