Problemer med tilgjengelighet for enkelte servere

Vi opplever problemer med tilgjengelighet for enkelte server og jobber med å sjekke dette.
Tekniker er på vei til lokasjon og vi vil oppdatere så raskt som mulig.

Oppdatering 13:20 – Problemet skal være løst , vi gjennomgår en og en server for å sjekke at de svarer OK.