Hastevedlikehold på vm node

Det er behov for hastevedlikehold på en av våre hypervisore.
Vi forventer lite til ingen nedetid i forbindelse med vedlikehold.

Oppdatering 2021.02.22: Selve vedlikeholdet forventes å skje mellom klokken 12 og 13 i dag.
Oppdatering 2021.02.22: Vedlikehold påstartes klokken 12. Vi forventer 10-20 minutter nedetid i den forbindelse.
Oppdatering 2021.02.22 12:30: Vedlikehold holder fremdeles på, vi forventer ytterligere 10-20 minutter nedetid.