Vedlikehold på webserver 194.242.11.14

Hei,

Det er planlagt vedlike hold på webserver på 194.242.11.14 i mellom kl 21:00 og 23:00 2020.12.15. Det er ikke forventet vesentlig nedetid i perioden.
Vedlikehold gjelder oppgradering av server og operativsystem.