Midlertidige nettverksproblemer

Vi opplever mandag 25/2 kl. 13:30 noen nettverksproblemer som medfører pakketap. Tekniker jobber med saken og ny oppdatering vil følge så snart problemet er løst.

Oppdatering 13:40: Problemet ser nå ut til å være løst og vi forventer ikke gjentakelse.