Endring vedrørende sending av epost.

Bakgrunn

For å tilby en best mulig tjeneste rundt epost, endrer vi slik at alle brukere som sender epost via sitt webhotell
i https://hcp.stwcp.net nå automatisk sender via våre mailfiltere.
I dag er det slik at all epost som sendes via smtp1.stwcp.net port 587 allerede sendes via våre mailfiltere.
Brukere som sender via port 25 sender direkte via mailserverene som gjør at vi ikke har like god kontroll på håndtering av misbruk og lignende.

Hvorfor gjøres endringen?

Endringen gjøres for å bedre leveranse av epost og sikre en best mulig eposttjeneste.

Hva endres?

Brukere som i dag sender via port 25 sender direkte via våre mailservere. Dette vil nå endres hos oss, slik at dette blir sendt på samme
måte som på port 587.

Hva er konsekvensen av endringen for meg?

For deg som epostbruker skal dette i utgangspunktet ikke merkes, vi har gått igjennom alle domener vi har kontroll over
og sørget for at konfigurasjon er kompatibel med denne endringen.

Dersom du opplever problemer, sørg for at epost er satt opp som følger:
DNS:
MX mx1.stwcp.net

Epostklient:
SMTP: smtp1.stwcp.net port 587
IMAP: imap1.stwcp.net

Dersom du har eksternt mailfilter er det viktig at dette sender epost videre til mx1.stwcp.net.