Problemer med virtualiseringsnode

Vi opplever noen problemer med en av våre hardwarenoder for VPS. Tekniker jobber med saken og vi regner med en snarlig løsning.

Oppdatering 09:18: Problemene skal nå være løst og alle VPSer skal fungere som normalt.