Feilmelding på enkelte nettsider

Hei,

Vi har i dag 22 september oppdaget og rettet en feil som gjør at enkelte nettstider fikk opp meldingen “Working” i stedet for den korrekte hjemmesiden.
Feilen er rettet og vi vil fortsette å overvåke miljøet for å sikre at dette problemet ikke gjenoppstår.

Vi beklager eventuelle ulemper dette har medført.


Today, September 22, we discovered and corrected an error that caused some Web sites to get the message “Working” instead of the correct website.
The error is corrected and we will continue to monitor the environment to ensure that this problem does not resume.

We apologize for any inconvenience this has caused.