Problem med kontrollpanel hcp.stwcp.net samt ftp og ssh

Vi opplever for tiden et problem med vårt kontrollpanel.
Tekniker er klar over problemet og det jobbes med en løsning.

Oppdatering 15:59:

Dette omfatter også ftp / ssh noder, vi jobber fremdeles med å løse opp i dette.
Mens dette pågår vil ftp / ssh ikke fungere.
Websider skal fungere som normalt.

Oppdatering 18:34
Arbeid pågår fortsatt, problemet skyldes en feil i et lagringssystem og vil bli rettet utover kvelden.

Oppdatering 23:13
Arbeid pågår fremdeles.

Oppdatering 09:16
Kontrollpanel skal være i orden på nåværende tidspunkt. Arbeids pågår fremdeles med ssh. FTP skal være i orden, men kan kreve at passord resettes.

Oppdatering: 16:15
Vi jobber fremdeles med tilgang til ssh og en løsning på cron-jobber som ikke kjører.

Eksisterende FTP brukere vil ikke fungere, midlertidig løsning er å opprette en ny FTP bruker i kontrollpanelet.

Endelig oppdatering:
Alt skal fungere som normalt, inkludert ftp, ssh og cron jobber.