Oppgradering av lagringsløsning

Vi vil i løpet av søndag kveld (24/6) foreta en rutineoppgradering av en lagringsløsning som står for lagring av materiale levert av webhotellkontoer. Noe nedetid må forventes i det oppgraderingen utføres men vi regner med at dette vil begrenses til størrelsesorden 30 minutter.

Arbeidet vil begynne kl. 22:00 og ny oppdatering vil følge her så snart oppgraderingen er ferdig.

Oppdatering 22:41 – Oppgradering av master servere er fullført, det vil påfølge oppgradering av data servere men dette er normalt uten nedetid.

Oppdatering 00:00 – Oppgradering av alle data servere er nå fullført. Oppgraderingen er fullført og alt skal ha fungert som normalt siden ca 22:30.