Midlertidige nettverksproblemer

Vi opplever mandag 25/2 kl. 13:30 noen nettverksproblemer som medfører pakketap. Tekniker jobber med saken og ny oppdatering vil følge så snart problemet er løst.

Oppdatering 13:40: Problemet ser nå ut til å være løst og vi forventer ikke gjentakelse.

Problemer med virtualiseringsnode

Vi opplever noen problemer med en av våre hardwarenoder for VPS. Tekniker jobber med saken og vi regner med en snarlig løsning.