Problemer med virtualiseringsnode

Vi opplever noen problemer med en av våre hardwarenoder for VPS. Tekniker jobber med saken og vi regner med en snarlig løsning.

Oppdatering 09:18: Problemene skal nå være løst og alle VPSer skal fungere som normalt.

Oppgradering av lagring på epost servere

Vi oppgraderer lagringen på våre epost servere.
Dette innebærer at lagringsløsningen blir migrert til en ren SSD løsning.

Flyttingen vil ikke innebære nedetid.
I migreringsperioden kan spesielt aktive brukere oppleve at enkelte epost tilsynelatende blir borte for så å komme tilbake en halvtime senere.

Når flytting er fullført vil epost oppleves som raskere og mer responsiv enn hva den var før flyttingen.

Feilmelding på enkelte nettsider

Hei,

Vi har i dag 22 september oppdaget og rettet en feil som gjør at enkelte nettstider fikk opp meldingen “Working” i stedet for den korrekte hjemmesiden.
Feilen er rettet og vi vil fortsette å overvåke miljøet for å sikre at dette problemet ikke gjenoppstår.

Vi beklager eventuelle ulemper dette har medført.


Today, September 22, we discovered and corrected an error that caused some Web sites to get the message “Working” instead of the correct website.
The error is corrected and we will continue to monitor the environment to ensure that this problem does not resume.

We apologize for any inconvenience this has caused.

Problemer med mailtjenester for webhotell

Vi opplever onsdag ettermiddag noen tregheter på mailservere for webhotell.

Problemene vil i hovedsak begrense seg til tregheter med mulige time-outs for bruk av mailtjenester (innlogging, listing og sending av mail). Vi forventer ikke tap av utgående eller innkommende mail.

Oppdatering 20:54: Problemet skal i all hovedsak være løst og alle mailtjenester skal igjen være operative.