Omstart av virtualiseringsnode

Ifb. feilsøking og feilretting av en av våre hardwarenoder for Virtualizor VPSer, vil denne bli restartet. Nedetid forventes å begrenses til et par minutter og ny oppdatering vil følge her så snart problemet er løst.

Oppdatering 08:55: Problemet skal nå være løst og alle VPSer skal igjen fungere som normalt.

Omstart av VPS hardwarenode

Ifb. feilretting vil en av våre hardwarenoder for VPS bli restartet. Desverre vil dette også medføre nedetid og omstart av alle VPSer som håndteres av denne hardwarenoden. Nedetiden regnes å bli begrenset til et par minutter.

Oppdatering 08:41: Omstart fullført og alle VPSer skal igjen fungere som normalt.

Omstart av virtualiseringsnode

Ifb. feilretting vil en av våre hardwarenoder for VPS bli restartet. Desverre vil dette også medføre nedetid og omstart av alle VPSer som håndteres av denne hardwarenoden. Nedetiden regnes å bli begrenset til et par minutter.

Oppdatering 09:01: Feilen er rettet og alle VPSer skal igjen fungere som normalt.