Problem med kontrollpanel hcp.stwcp.net samt ftp og ssh

Vi opplever for tiden et problem med vårt kontrollpanel.
Tekniker er klar over problemet og det jobbes med en løsning.

Oppdatering 15:59:

Dette omfatter også ftp / ssh noder, vi jobber fremdeles med å løse opp i dette.
Mens dette pågår vil ftp / ssh ikke fungere.
Websider skal fungere som normalt.

Oppdatering 18:34
Arbeid pågår fortsatt, problemet skyldes en feil i et lagringssystem og vil bli rettet utover kvelden.

Oppdatering 23:13
Arbeid pågår fremdeles.

Oppdatering 09:16
Kontrollpanel skal være i orden på nåværende tidspunkt. Arbeids pågår fremdeles med ssh. FTP skal være i orden, men kan kreve at passord resettes.

Oppdatering: 16:15
Vi jobber fremdeles med tilgang til ssh og en løsning på cron-jobber som ikke kjører.

Eksisterende FTP brukere vil ikke fungere, midlertidig løsning er å opprette en ny FTP bruker i kontrollpanelet.

Endelig oppdatering:
Alt skal fungere som normalt, inkludert ftp, ssh og cron jobber.

Omstart av virtualiseringsnode

Ifb. feilretting vil en av våre hardwarenoder for VPS bli restartet. Desverre vil dette også medføre nedetid og omstart av alle VPSer som håndteres av denne hardwarenoden. Nedetiden regnes å bli begrenset til et par minutter.

Oppdatering 09:10: Problemet er nå løst og alle VPSer skal igjen fungere som normalt.