Issue with VPS node

One of our VPS nodes seem to be having issues. Our staff is currently working on this.

update 20:47 – this should now be OK.

Oppgradering av lagringsløsning

Vi vil i løpet av søndag kveld (24/6) foreta en rutineoppgradering av en lagringsløsning som står for lagring av materiale levert av webhotellkontoer. Noe nedetid må forventes i det oppgraderingen utføres men vi regner med at dette vil begrenses til størrelsesorden 30 minutter.

Arbeidet vil begynne kl. 22:00 og ny oppdatering vil følge her så snart oppgraderingen er ferdig.

Oppdatering 22:41 – Oppgradering av master servere er fullført, det vil påfølge oppgradering av data servere men dette er normalt uten nedetid.

Oppdatering 00:00 – Oppgradering av alle data servere er nå fullført. Oppgraderingen er fullført og alt skal ha fungert som normalt siden ca 22:30.

Oppgradering av kontrollpanel

Vi oppgraderer i morgentimene onsdag 13/6 vårt kontrollpanel for administrasjon av webhotell. Arbeidet starter ikke før kl. 08:00 og noe nedetid på administrative funksjoner samt innlogging i kontrollpanelet må påregnes mens dette pågår. Vi forventer ikke nedetid på tjenester som web, mail, databaser ol.

Oppdatering 10:36: Oppgraderingen er nå fullført og alle administrative funksjoner skal igjen fungere som normalt.