Problemer med tilgjengelighet for enkelte servere

Vi opplever problemer med tilgjengelighet for enkelte server og jobber med å sjekke dette.
Tekniker er på vei til lokasjon og vi vil oppdatere så raskt som mulig.

Oppdatering 13:20 – Problemet skal være løst , vi gjennomgår en og en server for å sjekke at de svarer OK.

Problemer med virtualiseringsnode

Vi opplever noen problemer med en av våre hardwarenoder for VPS. Tekniker jobber med saken og vi regner med en snarlig løsning.

Endring vedrørende sending av epost.

Bakgrunn

For å tilby en best mulig tjeneste rundt epost, endrer vi slik at alle brukere som sender epost via sitt webhotell
i https://hcp.stwcp.net nå automatisk sender via våre mailfiltere.
I dag er det slik at all epost som sendes via smtp1.stwcp.net port 587 allerede sendes via våre mailfiltere.
Brukere som sender via port 25 sender direkte via mailserverene som gjør at vi ikke har like god kontroll på håndtering av misbruk og lignende.

Hvorfor gjøres endringen?

Endringen gjøres for å bedre leveranse av epost og sikre en best mulig eposttjeneste.

Hva endres?

Brukere som i dag sender via port 25 sender direkte via våre mailservere. Dette vil nå endres hos oss, slik at dette blir sendt på samme
måte som på port 587.

Hva er konsekvensen av endringen for meg?

For deg som epostbruker skal dette i utgangspunktet ikke merkes, vi har gått igjennom alle domener vi har kontroll over
og sørget for at konfigurasjon er kompatibel med denne endringen.

Dersom du opplever problemer, sørg for at epost er satt opp som følger:
DNS:
MX mx1.stwcp.net

Epostklient:
SMTP: smtp1.stwcp.net port 587
IMAP: imap1.stwcp.net

Dersom du har eksternt mailfilter er det viktig at dette sender epost videre til mx1.stwcp.net.

Oppgradering av lagring på epost servere

Vi oppgraderer lagringen på våre epost servere.
Dette innebærer at lagringsløsningen blir migrert til en ren SSD løsning.

Flyttingen vil ikke innebære nedetid.
I migreringsperioden kan spesielt aktive brukere oppleve at enkelte epost tilsynelatende blir borte for så å komme tilbake en halvtime senere.

Når flytting er fullført vil epost oppleves som raskere og mer responsiv enn hva den var før flyttingen.

Feilmelding på enkelte nettsider

Hei,

Vi har i dag 22 september oppdaget og rettet en feil som gjør at enkelte nettstider fikk opp meldingen “Working” i stedet for den korrekte hjemmesiden.
Feilen er rettet og vi vil fortsette å overvåke miljøet for å sikre at dette problemet ikke gjenoppstår.

Vi beklager eventuelle ulemper dette har medført.


Today, September 22, we discovered and corrected an error that caused some Web sites to get the message “Working” instead of the correct website.
The error is corrected and we will continue to monitor the environment to ensure that this problem does not resume.

We apologize for any inconvenience this has caused.

Problem med kontrollpanel hcp.stwcp.net samt ftp og ssh

Vi opplever for tiden et problem med vårt kontrollpanel.
Tekniker er klar over problemet og det jobbes med en løsning.

Oppdatering 15:59:

Dette omfatter også ftp / ssh noder, vi jobber fremdeles med å løse opp i dette.
Mens dette pågår vil ftp / ssh ikke fungere.
Websider skal fungere som normalt.

Oppdatering 18:34
Arbeid pågår fortsatt, problemet skyldes en feil i et lagringssystem og vil bli rettet utover kvelden.

Oppdatering 23:13
Arbeid pågår fremdeles.

Oppdatering 09:16
Kontrollpanel skal være i orden på nåværende tidspunkt. Arbeids pågår fremdeles med ssh. FTP skal være i orden, men kan kreve at passord resettes.

Oppdatering: 16:15
Vi jobber fremdeles med tilgang til ssh og en løsning på cron-jobber som ikke kjører.

Eksisterende FTP brukere vil ikke fungere, midlertidig løsning er å opprette en ny FTP bruker i kontrollpanelet.

Endelig oppdatering:
Alt skal fungere som normalt, inkludert ftp, ssh og cron jobber.

Issue with VPS node

One of our VPS nodes seem to be having issues. Our staff is currently working on this.

update 20:47 – this should now be OK.

Omstart av virtualiseringsnode

I forbindelse med feilretting er det nødvendig med omstart av en av våre hardwarenoder for virtualisering onsdag morgen 23/5 kl. 07:00. Dette vil medføre nedetid for de VPSer som håndteres av denne serveren.

Nedetid forventes å begrenses til noen minutter.

Oppdatering 07:21: Omstart er utført og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.