Oppgradering av MSSQL Server for webhotell

Vi vil i løpet av kvelden torsdag 12/4 foreta en oppgradering av en av våre database-servere til MS SQL Server 2016. Dette vil berøre Windows-baserte websites med databaser på server med IP 217.170.198.42. Oppgraderingen begynner tidligst kl. 19:00 og vi beregner nedetid på tjenesten de neste 3-4 timene.

Tjenester på Linux baserte webhotell eller Windows kontoer med databasetjenester på andre MSSQL servere vil ikke bli berørt.

Oppdatering vil følge her så snart arbeidet er utført.

Oppdatering 21:59: Prosessen pågår som planlagt, kommer med videre oppdatering når fullført.

Oppdatering 23:02: Prosessen pågår fremdeles, vi forventer at jobben er ferdigstilt ca 00:00.

Oppdatering 23:55: Prosessen er nå fullført og alle databaser skal fungere som normalt.
Ta kontakt med kundeservice@servetheworld.net dersom det oppleves problemer.

Sporadisk nedetid i virtualiseringscluster

Vi opplever i morgentimene onsdag 11/4 noen problemer med sporadisk nedetid i et eldre Xenserver-basert virtualiseringscluster. Dette medfører desverre noe nedetid for kontoer som sorterer under vårt H-sphere kontrollpanel samt noen VPSer. Tekniker jobber med en løsning og oppdatering vil følge her så snart problemet er løst.

Oppdatering 11:11: Problemet er nå løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Tregheter på mail

Vi opplever i dag noen problemer med mailtjenester for domener som sorterer under vårt Atomia kontrollpanel. Dette medfører tregheter med mulige tidsavbrudd for sjekking, henting og sending av mail. Den underliggende årsaken ser ut til å ha rot i hardware så tekniker er i ferd med å foreta en migrering til ny plattform. Forventet tid for migrering vil være frem til i morgen tidlig torsdag 22/3 og noe nedgradert ytelse på mailtjenester må påregnes i denne perioden.

Vi forventer imidlertid ikke at mail skal gå tapt som følge av treghetene eller migrering og brukere trenger ikke å foreta noen endringer.

Oppdatering 22/3 08:30: Problemet er nå løst og alle mailtjenester skal igjen fungere som normalt.

Problemer med hardwarenode for VPS

I løpet av natten opplevde vi noen vanskeligheter med en av våre hardwarenoder for virtualisering: hn18.kvmc1.stwvps.net. Dette medførte desverre også noe nedetid for de VPSer som ble håndtert av denne noden.

Problemet er imidlertid løst og alle VPSer skal igjen fungere som normalt.

Vedlikehold av hardwarenode for VPS

Vi vil i løpet av tirsdag morgen 20. Februar foreta vedlikehold av Virtualizor node hn19.kvmc1.stwvps.net. Vedlikeholdet inkluderer utskifting av minne og vi regner med nedetid i størrelsesorden 30 minutter for samtlige VPSer som håndteres av denne noden.

Oppdatering 09:10: Vedlikehold er ferdig og alle VPSer skal igjen fungere som normalt


During the morning hours Tuesday Feb. 20th. we will perform some hardware related maintenance of Virtualizor node hn19.kvmc1.stwvps.net. As the maintenance work includes replacement of RAM, we expect some downtime for all VPSes hosted on this VPS node in the neighborhood of 30 minutes.

Update 09:10: The maintenance has concluded and all VPSes are, once again, operational.

Rutinemessig vedlikehold på kontrollpanel

Vi vil i løpet av morgentimene tirsdag 13/2 fra 08:00 og utover foreta en migrering av kontrollpanelet tilgjengelig på http://login.stwcp.net/ som del av rutinemessig vedlikehold.

Migreringen vil desverre medføre noe nedetid på administrative funksjoner for kontoer. Det forventes imidlertid ikke nedetid på andre tjenester (web-, mail-, databaser oa.)

Oppdatering 09:29: Migrering er fullført og administrative tjenester via kontrollpanelet skal igjen fungere som normalt.

Oppgradering av databaseserver

Vi vil i løpet av søndag kveld (4/2) foreta en oppgradering av en av våre MySQL databaseservere til ny plattform. Arbeidet vil begynne kl. 21:00 og noe nedetid for databaser som håndteres av mysql4.kiguna.net på 217.170.198.46 må desverre påregnes mens overflyttingen utføres.

Navn og adresse på server vil være uendret og brukere av databaser på denne serveren trenger ikke å foreta egne endringer etter flytting.

Oppgradering av databaseserver

Vi vil i løpet av søndag kveld (28/1) foreta en oppgradering av en av våre MySQL databaseservere til ny plattform. Arbeidet vil begynne kl. 21:00 og noe nedetid for databaser som håndteres av mysql5.kiguna.net på 217.170.198.47 må desverre påregnes mens overflyttingen utføres.

Navn og adresse på server vil være uendret og brukere av databaser på denne serveren trenger ikke å foreta egne endringer etter flytting.

Oppdatering: Migrering er fullført og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Oppdatering av Atomia

Vi oppgraderer vårt kontrollpanel Atomia til ny versjon. Dette vil desverre medføre noe nedetid på administrasjon av domener og kontoer.

Mail-, web-, databasetjenester mm. vil ikke bli berørt.

Oppdatering 21:50: Oppgradering er fullført og administrasjon skal igjen fungere som normalt.

Problemer med H-sphere kontrollpanel

Vi opplever i dag, fredag 24/11, noen problemer med det eldste av våre 2 kontrollpanel: H-sphere.

Ordinære tjenester som mail, web oa. vil fungere som normalt men det vil være noe nedetid på administrasjon av tjenestene. Tekniker jobber med saken og videre oppdatering vil komme så snart problemet er løst.

Oppdatering 11:54: Problemet er nå løst og administrasjon av kontoer i H-sphere kontrollpanel skal igjen fungere som normalt.