Problemer med tilgjengelighet for enkelte servere

Vi opplever problemer med tilgjengelighet for enkelte server og jobber med å sjekke dette.
Tekniker er på vei til lokasjon og vi vil oppdatere så raskt som mulig.

Oppdatering 13:20 – Problemet skal være løst , vi gjennomgår en og en server for å sjekke at de svarer OK.

Midlertidige nettverksproblemer

Vi opplever mandag 25/2 kl. 13:30 noen nettverksproblemer som medfører pakketap. Tekniker jobber med saken og ny oppdatering vil følge så snart problemet er løst.

Oppdatering 13:40: Problemet ser nå ut til å være løst og vi forventer ikke gjentakelse.

Problemer med virtualiseringsnode

Vi opplever noen problemer med en av våre hardwarenoder for VPS. Tekniker jobber med saken og vi regner med en snarlig løsning.

Problemer med databaseserver

Vi opplever onsdag 28. kl. 13 noen problemer med en av våre databaseservere (mysql6.kiguna.net). Tekniker jobber med saken og vi forventer en snarlig løsning.

Oppdatering 13:05: Databaseserver svarer igjen som normalt.

Tregheter på mailservere

Vi opplever i øyeblikket noen tregheter på våre mailservere. Dette vil spesielt vise seg som timeouts på login fra mailklienter og tregheter ifb. levering av mail. Tekniker jobber med saken og vi regner med en snarlig løsning.

Oppdatering 09:27: Problemet skal nå være løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.

Endring vedrørende sending av epost.

Bakgrunn

For å tilby en best mulig tjeneste rundt epost, endrer vi slik at alle brukere som sender epost via sitt webhotell
i https://hcp.stwcp.net nå automatisk sender via våre mailfiltere.
I dag er det slik at all epost som sendes via smtp1.stwcp.net port 587 allerede sendes via våre mailfiltere.
Brukere som sender via port 25 sender direkte via mailserverene som gjør at vi ikke har like god kontroll på håndtering av misbruk og lignende.

Hvorfor gjøres endringen?

Endringen gjøres for å bedre leveranse av epost og sikre en best mulig eposttjeneste.

Hva endres?

Brukere som i dag sender via port 25 sender direkte via våre mailservere. Dette vil nå endres hos oss, slik at dette blir sendt på samme
måte som på port 587.

Hva er konsekvensen av endringen for meg?

For deg som epostbruker skal dette i utgangspunktet ikke merkes, vi har gått igjennom alle domener vi har kontroll over
og sørget for at konfigurasjon er kompatibel med denne endringen.

Dersom du opplever problemer, sørg for at epost er satt opp som følger:
DNS:
MX mx1.stwcp.net

Epostklient:
SMTP: smtp1.stwcp.net port 587
IMAP: imap1.stwcp.net

Dersom du har eksternt mailfilter er det viktig at dette sender epost videre til mx1.stwcp.net.

Problemer med virtualiseringsnode

Vi opplever noen problemer med en av våre hardwarenoder for VPS. Tekniker jobber med saken og vi regner med en snarlig løsning.

Oppdatering 09:18: Problemene skal nå være løst og alle VPSer skal fungere som normalt.

Oppgradering av lagring på epost servere

Vi oppgraderer lagringen på våre epost servere.
Dette innebærer at lagringsløsningen blir migrert til en ren SSD løsning.

Flyttingen vil ikke innebære nedetid.
I migreringsperioden kan spesielt aktive brukere oppleve at enkelte epost tilsynelatende blir borte for så å komme tilbake en halvtime senere.

Når flytting er fullført vil epost oppleves som raskere og mer responsiv enn hva den var før flyttingen.

Feilmelding på enkelte nettsider

Hei,

Vi har i dag 22 september oppdaget og rettet en feil som gjør at enkelte nettstider fikk opp meldingen “Working” i stedet for den korrekte hjemmesiden.
Feilen er rettet og vi vil fortsette å overvåke miljøet for å sikre at dette problemet ikke gjenoppstår.

Vi beklager eventuelle ulemper dette har medført.


Today, September 22, we discovered and corrected an error that caused some Web sites to get the message “Working” instead of the correct website.
The error is corrected and we will continue to monitor the environment to ensure that this problem does not resume.

We apologize for any inconvenience this has caused.

Problemer med mailtjenester for webhotell

Vi opplever onsdag ettermiddag noen tregheter på mailservere for webhotell.

Problemene vil i hovedsak begrense seg til tregheter med mulige time-outs for bruk av mailtjenester (innlogging, listing og sending av mail). Vi forventer ikke tap av utgående eller innkommende mail.

Oppdatering 20:54: Problemet skal i all hovedsak være løst og alle mailtjenester skal igjen være operative.