Issues with shared hosting on stwcp.net

We were experiencing issues on our shared hosting cluster with stwcp.net this morning.

This issue has been solved at this time.

Issues with sql server on 83.143.81.190

We are experiencing issues with sql server on 83.143.81.190, technical staff is working on a proper resolution of this matter.
We will update this thread when we have further information.

Update: Due to a hardware failure the machine is being recovered onto new hardware. We will continue to update this case as more information is made available.

Update: Hardware has been replaced, new os installed and data migrated over.
At this time functionality should be restored and databases should function as normally.

Please do contact us at kundeservice@servetheworld.net if this is not the case, and we will work with you to restore full functionality as soon as possible.

Vi opplever problemer med SQL Server på 83.143.81.190, teknisk personale jobber med en riktig løsning på denne saken.
Vi oppdaterer denne tråden når vi har ytterligere informasjon.

Oppdatering: På grunn av maskinvarefeil blir maskinen gjenopprettet på ny maskinvare. Vi vil fortsette å oppdatere denne saken, da mer informasjon blir gjort tilgjengelig.

Oppdatering: Maskinvare er erstattet, nye os installert og data migrert over.
På dette tidspunktet bør funksjonalitet gjenopprettes og databaser skal fungere som normalt.

Vennligst kontakt oss på kundeservice@servetheworld.net hvis dette ikke er tilfelle, og vi vil jobbe med deg for å gjenopprette full funksjonalitet så snart som mulig.