Problemer med serve021.servetheworld.net

Vi opplever problemer med serve021.servetheworld.net. Våre teknikere jobber med saken og vi forventer løsning innen ca 1 time.

issue with MySQL server

We are seeing issues with mysql on 217.170.198.43 , technical staff is working on a solution to this matter.

Update: 09:36 – The issue has been identified as hardware related and replacement is undergoing.

Update: 10:35 – This issue seems to have been solved at this time, we will be monitoring closely to make sure this issue is fully resolved.

Vi ser problemer med mysql på 217.170.198.43, teknisk personale jobber med en løsning på denne saken.

Oppdatering: 09:36 – Problemet er identifisert som maskinvarerelatert og utskifting pågår.

Oppdatering: 10:35 – Dette problemet ser ut til å være løst på dette tidspunktet. Vi overvåker nøye for å sikre at dette problemet er fullstendig løst.