Problemer med virtualiseringsnode

Vi opplever noen problemer med en av våre hardwarenoder for VPS. Tekniker jobber med saken og vi regner med en snarlig løsning.

Oppdatering 09:18: Problemene skal nå være løst og alle VPSer skal fungere som normalt.

Oppgradering av lagring på epost servere

Vi oppgraderer lagringen på våre epost servere.
Dette innebærer at lagringsløsningen blir migrert til en ren SSD løsning.

Flyttingen vil ikke innebære nedetid.
I migreringsperioden kan spesielt aktive brukere oppleve at enkelte epost tilsynelatende blir borte for så å komme tilbake en halvtime senere.

Når flytting er fullført vil epost oppleves som raskere og mer responsiv enn hva den var før flyttingen.

Feilmelding på enkelte nettsider

Hei,

Vi har i dag 22 september oppdaget og rettet en feil som gjør at enkelte nettstider fikk opp meldingen “Working” i stedet for den korrekte hjemmesiden.
Feilen er rettet og vi vil fortsette å overvåke miljøet for å sikre at dette problemet ikke gjenoppstår.

Vi beklager eventuelle ulemper dette har medført.


Today, September 22, we discovered and corrected an error that caused some Web sites to get the message “Working” instead of the correct website.
The error is corrected and we will continue to monitor the environment to ensure that this problem does not resume.

We apologize for any inconvenience this has caused.

Problemer med mailtjenester for webhotell

Vi opplever onsdag ettermiddag noen tregheter på mailservere for webhotell.

Problemene vil i hovedsak begrense seg til tregheter med mulige time-outs for bruk av mailtjenester (innlogging, listing og sending av mail). Vi forventer ikke tap av utgående eller innkommende mail.

Oppdatering 20:54: Problemet skal i all hovedsak være løst og alle mailtjenester skal igjen være operative.

Omstart av virtualiseringsnode

Ifb. feilsøking og feilretting av en av våre hardwarenoder for Virtualizor VPSer, vil denne bli restartet. Nedetid forventes å begrenses til et par minutter og ny oppdatering vil følge her så snart problemet er løst.

Oppdatering 08:55: Problemet skal nå være løst og alle VPSer skal igjen fungere som normalt.

Omstart av VPS hardwarenode

Ifb. feilretting vil en av våre hardwarenoder for VPS bli restartet. Desverre vil dette også medføre nedetid og omstart av alle VPSer som håndteres av denne hardwarenoden. Nedetiden regnes å bli begrenset til et par minutter.

Oppdatering 08:41: Omstart fullført og alle VPSer skal igjen fungere som normalt.

Omstart av virtualiseringsnode

Ifb. feilretting vil en av våre hardwarenoder for VPS bli restartet. Desverre vil dette også medføre nedetid og omstart av alle VPSer som håndteres av denne hardwarenoden. Nedetiden regnes å bli begrenset til et par minutter.

Oppdatering 09:01: Feilen er rettet og alle VPSer skal igjen fungere som normalt.

Problem med kontrollpanel hcp.stwcp.net samt ftp og ssh

Vi opplever for tiden et problem med vårt kontrollpanel.
Tekniker er klar over problemet og det jobbes med en løsning.

Oppdatering 15:59:

Dette omfatter også ftp / ssh noder, vi jobber fremdeles med å løse opp i dette.
Mens dette pågår vil ftp / ssh ikke fungere.
Websider skal fungere som normalt.

Oppdatering 18:34
Arbeid pågår fortsatt, problemet skyldes en feil i et lagringssystem og vil bli rettet utover kvelden.

Oppdatering 23:13
Arbeid pågår fremdeles.

Oppdatering 09:16
Kontrollpanel skal være i orden på nåværende tidspunkt. Arbeids pågår fremdeles med ssh. FTP skal være i orden, men kan kreve at passord resettes.

Oppdatering: 16:15
Vi jobber fremdeles med tilgang til ssh og en løsning på cron-jobber som ikke kjører.

Eksisterende FTP brukere vil ikke fungere, midlertidig løsning er å opprette en ny FTP bruker i kontrollpanelet.

Endelig oppdatering:
Alt skal fungere som normalt, inkludert ftp, ssh og cron jobber.

Omstart av virtualiseringsnode

Ifb. feilretting vil en av våre hardwarenoder for VPS bli restartet. Desverre vil dette også medføre nedetid og omstart av alle VPSer som håndteres av denne hardwarenoden. Nedetiden regnes å bli begrenset til et par minutter.

Oppdatering 09:10: Problemet er nå løst og alle VPSer skal igjen fungere som normalt.

Issue with VPS node

One of our VPS nodes seem to be having issues. Our staff is currently working on this.

update 20:47 – this should now be OK.