Oppdatering av Atomia

Vi oppgraderer vårt kontrollpanel Atomia til ny versjon. Dette vil desverre medføre noe nedetid på administrasjon av domener og kontoer.

Mail-, web-, databasetjenester mm. vil ikke bli berørt.

Oppdatering 21:50: Oppgradering er fullført og administrasjon skal igjen fungere som normalt.

Problemer med H-sphere kontrollpanel

Vi opplever i dag, fredag 24/11, noen problemer med det eldste av våre 2 kontrollpanel: H-sphere.

Ordinære tjenester som mail, web oa. vil fungere som normalt men det vil være noe nedetid på administrasjon av tjenestene. Tekniker jobber med saken og videre oppdatering vil komme så snart problemet er løst.

Oppdatering 11:54: Problemet er nå løst og administrasjon av kontoer i H-sphere kontrollpanel skal igjen fungere som normalt.

cdp5.dynavee.net – maskinvarefeil

Grunnet en feil med maskinvare er cdp5.dynavee.net nede for midlertidig vedlikehold.

Backups lagret på denne maskinen er ikke mulig å gjenskape. Maskinen vil bli erstattet så snart som mulig og nye backups vil bli tatt i løpet av dagen.

Posten vil bli oppdatert med en gang denne jobben er fullført.