cdp5.dynavee.net – maskinvarefeil

Grunnet en feil med maskinvare er cdp5.dynavee.net nede for midlertidig vedlikehold.

Backups lagret på denne maskinen er ikke mulig å gjenskape. Maskinen vil bli erstattet så snart som mulig og nye backups vil bli tatt i løpet av dagen.

Posten vil bli oppdatert med en gang denne jobben er fullført.